e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

FT/POLOZNICEOd 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se ti sklepi še vedno vročajo v pisni obliki.

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva prejmeta dolžnik in banka oz. hranilnica, pri kateri ima dolžnik odprt transakcijski račun. Do letošnjega leta sta (takratni) DURS in CURS obema prejemnikoma pošiljali sklepe v pisni obliki, po pošti. Z letošnjim letom pa se takšen sklep pošlje bankam in hranilnicam le še elektronsko, preko informacijskega sistema za vročanje, ki ga upravlja Finančna uprava RS. Pravna podlaga za takšen način vročanja je v 166. členu Zakona o davčnem postopku.

Banka in hranilnica mora sklepe o davčni izvršbi elektronsko prevzeti vsak delovni dan do 12. ure in jih izvršiti najpozneje do 17. ure istega dne. Vse sklepe o davčni izvršbi, ki jih banka ali hranilnica elektronsko prevzame po 12. uri, izvrši naslednji delovni dan do 17. ure.

Sklepi o davčni izvršbi se do uvedbe elektronskega vročanja preko portala eDavki dolžnikom pošiljajo in vročajo po pošti.

Vir: FURS

Sorodni članki: