Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

  • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
  • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
  • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
  • V zasavskih družbah je bilo v letu 2010 zaposlenih 4 % manj kot v letu 2009. Povprečna plača na zaposlenega je znašala 1.363 € in je bila za 6 % večja kot v letu 2009.
  • Po prihodkih na zaposlenega je na zadnjem mestu in znašajo 101.160 € ali kar polovico manj kot v Osrednjeslovenski regiji oziroma 62 % manj kot je slovensko povprečje.
  • Po neto dodani vrednosti je na osmem mestu in je v letu 2010 znašala 31.204 €, ki je v primerjavi z letom 2009 večja za 7 %.

Več informacij o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

Podrobnejše informacije so objavljene v priponkah spodaj :

Vir: AJPES

Sorodni članki: