Kaj je dobro vedeti o zaposlovanju in napotitvi delavcev v Avstrijo in Nemčijo?

Nemško zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve je z namenom, da bi čim več zainteresiranih institucij in delavcev v državah -8 seznanili z odprtjem trga delovne sile v Nemčiji s 1. majem 2011, izdalo knjižico z naslovom Zaposlovanje in napotitev delavcev državljanov držav članic t. i. -8 v Nemčijo. Podoben priročnik je izdala tudi Avstrijska gospodarska zbornica.

Nemčija

Knjižica Zaposlovanje in napotitev delavcev državljanov držav članic t. i. EU-8 v Nemčijo prinaša številne koristne informacije za potencialne iskalce zaposlitve v Nemčiji in slovenska podjetja, ki nameravajo napotiti delavce na delo v Nemčijo. Knjižica je strukturirana na način vprašanje – odgovor in je berljiva za široko populacijo.

Avstrija

V priročniku, ki ga je izdalaAvstrijska gospodarska zbornica so opisane tako zahteve za zaposlovanje državljanov EU v Avstriji kot za napotitev na delo v Avstrijo, pa tudi za zaposlovanje državljanov tretjih držav v Avstriji. V njem so na voljo tudi pomembne informacije iz delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja socialnega zavarovanja kot tudi pomembne gospodarskopravne informacije in informacije s področja davčnega prava.

Več splošnih informacij o delovnih migracijah najdete na našem spletišču na naslovu: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/, več konkretnih informacij o:

  • prostem pretoku delavcev in storitev v EU pa pri EURES (Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, e-pošta: eures(at)ess.gov.si)
  • zaposlovanju in delu državljanov tretjih držav v Sloveniji pa pri:
  • Zavod RS za zaposlovanje, Služba za (Dunajska 20, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 300 49 40, +386 1 300 49 41, faks: +386 1 300 49 478, e-pošta: tujci(at)ess.gov.si)
  • Info točka za tujce (Slovenska 55, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 472 64 60, +386 41 659 228, faks: +386 1 472 64 66, e-pošta: info-tujci(at)ess.gov.si).

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: