Nove bonitetne ocene za leto 2010

Od 13. 5. 2011 so na voljo nove za slovenska podjetja po modelu AJPES S.BON, ki temeljijo na najnovejših podatkih o poslovanju v letu 2010. Ker število stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij še vedno hitro narašča, vam priporočamo, da preverite poslovanje poslovnih partnerjev in ocenite tveganje vašega sodelovanja. Bonitetne ocene so vam na voljo prek spletne aplikacije eS.BON ali jih naročite v papirni obliki z elektronsko naročilnico.

Pripis bonitetnih ocen slovenskim podjetjem z modelom S.BON temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih podjetij v daljšem časovnem obdobju. Dogodek neplačila, upoštevan v letni bonitetni oceni na podlagi zadnjega letnega poročila, je opredeljen kot nastop vsaj enega izmed naslednjih dogodkov: začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ali prisilne likvidacije. Blokade transakcijskega računa in objave insolventnih postopkov za podjetja oziroma za nadrejene in odvisne družbe se upoštevajo pri določanju tekočih bonitetnih ocen med letom.

je skladna s strokovnimi standardi direktive Basel II in jih lahko poslovne banke uporabljajo pri izračunu kapitalskih zahtev za kreditna tveganja. Na podlagi računovodskih izkazov in iz njih izračunanih finančnih kazalnikov so analizirani posamezni dejavniki tveganja (donosnost, likvidnost, zadolženost, aktivnost, velikost, produktivnost in rast poslovanja) za nastop dogodka neplačila in njihov prispevek k skupni verjetnosti nastopa dogodka neplačila za posamezno podjetje.

Vir: AJPES

Sorodni članki: