Preverite podatke o dohodnini preko e-davkov

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago, ki jih je davčna uprava pripravila na podlagi obračunov davčnega odtegljaja, so objavljeni na portalu . Objavljeni podatki so namenjeni le izplačevalcem dohodkov. Manjkajoče REK obrazce oz. popravljene REK obrazce bo davčna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo, če bodo predloženi najpozneje do 31. januarja 2011.

Izplačevalci dohodkov lahko primerjajo Dursove podatke iz obrazcev iREK (gre za Dursov seštevek podatkov, ki jih je lani mesečno poslal posamičen izplačevalec dohodkov) in podatke na obvestilih, ki jih sami pripravljajo za svoje zaposlene in jih morajo zaposlenim izročiti do 31. januarja 2011 (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih od 1. januarja do 31. decembra 2010).

Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1.1.2010 do 31.12.2010. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila davčni upravi predloženi do vključno 10.1.2011. Podatki na dan 10.1.2011 (brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) bodo izplačevalcem na vpogled do 31.1.2011.

Do svojih podatkov lahko izplačevalci dostopajo z digitalnim potrdilom. Izplačevalci dohodka naj objavljene podatke (vključeni so obrazci, predloženi do 10. januarja) primerjajo s podatki, ki so jih davčni upravi predložili na obrazcih iREK. Durs poziva, da ob ugotovitvi, da ti niso pravilni, naj čim prej predložijo manjkajoče obrazce REK oziroma popravke že vloženih obrazcev REK. Tako vložene obrazce REK oziroma popravke obrazcev REK bo davčna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo, če bodo predloženi najpozneje do 31. januarja 2011.

Vir: DURS

Sorodni članki: