Spremembe in dopolnitve zaradi zakonskih sprememb ZDoh-2AA in ZDavP-2N

DDPO/DDD področje

1. Obračun DDD-DDD za leto 2023

Zaradi izvajanja dopolnitev v skladu s spremembami Zakona o dohodnini (-2AA), obračunov DDD-DDD za davčna obdobja, ki se začnejo od 1.1.2023 dalje, na eDavkih predvidoma do sredine februarja ne bo mogoče vložiti. Za ostala obračunska obdobja je vložitev obračunov odprta.

2. Obrazci DD-IPDO in DD-SprAkt za normirance

Kljub spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) v zvezi z upoštevanjem normiranih odhodkov na obrazcih DD-IPDO (Izračun predvidene davčne osnove) in DD-SprAkt (Vloga za medletno spremembo višine akontacij) izračun normiranih odhodkov ne bo spremenjen in ostaja v višini 80 % (do 100.000 € prihodkov). Ob vložitvi teh obrazcev namreč še ni znano, ali bo zavezanec izpolnjeval zakonske pogoje za upoštevanje ustrezne stopnje za izračun normiranih odhodkov.

3. Sprememba neto zapadlosti obrokov akontacij

V Uradnem listu št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (-2N), ki spreminja določbe četrtega odstavka 298. člena in tretjega odstavka 371. člena. Ker obrok akontacije za mesec december (12/2022) dospe v plačilo zadnjega decembra, bo tudi neto zapadlost tega obroka dvajset dni po dospelosti – to je 20. 1. 2023.

Vir: eDavki

Sorodni članki: