Trendi bonitetnih ocen

Na osnovi letnih poročil za leto 2015 in bonitetnih ocen, določenih po modelu S.BON za leto 2016, po deležu dobrih bonitetnih ocen (od SB1 do vključno SB4) izstopajo podjetja ki imajo glavno poslovanja opredeljeno v oddelkih:

  • dejavnost uprav podjetij,
  • podjetniško in poslovno ,
  • pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške in socialno varstvo z nastanitvijo,
  • dejavnost socialno varstvo brez nastanitve
  • druge informacijske dejavnosti,
  • pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
  • dejavnost oskrbe stavb in okolice
  • dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti.

Pri teh podjetjih je v letu 2016 pričakovati bistveno manjšo pojavnost insolventnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Med gospodarskimi sektorji, ki imajo nadpovprečen delež slabo ocenjenih podjetij na podlagi letnih poročil za leto 2015 izstopajo dejavnost obdelave in predelave lesa, dejavnosti skladiščenja in spremljajočih prometnih dejavnosti, dejavnosti storitev za rudarstvo, dejavnosti proizvodnje oblačil, dejavnosti proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter dejavnosti tiskarstva. Pričakovana pojavnost insolventnosti pri podjetjih iz teh dejavnosti je bistveno večja, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Vir: AJPES

Sorodni članki: