Zasavskim podjetjem se obeta milijon evrov za garancije

Tolikšne garancije, ki jih bodo razpisali v okviru dveh garancijskih shem, bodo podjetjem omogočile dva milijona posojilnega potenciala

Zasavski največ finančne pomoči dobijo iz garancijske sheme za in garancijske sheme rudnika v zapiranju. v regiji spodbujajo še z drugimi ukrepi, med katerimi je tudi projekt Podjetno v svet podjetništva.

Ker je podjetništvo v Zasavju slabše razvito kot drugje v Sloveniji, ga država v tej regiji spodbuja tudi z garancijsko shemo za Zasavje in še aktualno garancijsko shemo rudnika Zagorje v zapiranju.

Lažje v naložbe

Z razpisom za obe garancijski shemi bo Regionalni center za razvoj Zasavje (RCR Zasavje) malim in srednjim podjetjem, ki imajo sedež v eni od zasavskih občin, tudi letos pomagal izpeljati naložbe, denimo v novo opremo, širitev poslovnih prostorov, na nove trge in podobno. V obeh garancijskih shemah bo na voljo milijon evrov za garancije, kar bo pri bankah aktiviralo dva milijona evrov posojilnega denarja. Razpisno dokumentacijo in merila za dodeljevanje garancij na RCR Zasavje še pripravljajo.

Prej brezposeln, zdaj podjetnik

Zasavje ne izstopa le po garancijskih shemah, temveč tudi kot edina regija v Sloveniji s projektom Podjetno v svet podjetništva, s katerim mlade iskalce zaposlitve z višjo ali visoko izobrazbo spodbujajo v podjetništvo. Projekt poteka od decembra 2010 v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi. Skupna vrednost projekta je dobrih 600 tisoč evrov, ki jih prispevata Evropski sklad za regionalni razvoj in občina Zagorje ob Savi v okviru prioritete razvoj regij.

Dvakrat na leto v projekt vključijo po deset visoko izobraženih Zagorjanov med 30. in 35. letom, ki so na zavodu za zaposlovanje prijavljeni kot brezposelni. Za pol leta jih zaposlijo v RCR Zasavje za minimalno plačo, v tem času pa ob dodatnem usposabljanju in v sodelovanju z izkušenimi podjetniki ter usposobljenimi mentorji razvijajo podjetniško idejo, ki so jo prijavili na razpis za omenjeni projekt. Če se njihova ideja zdi obetavna, zanjo napišejo poslovni načrt in se pripravljajo na samostojno podjetniško pot. Lahko pa se zgodi, da prvotne ideje ne začnejo uresničevati, temveč poiščejo drugo.

Vir: Finance, 22. 2. 2012, www.finance.si, Avtor: Petra Šubic

Sorodni članki: