Aktualno

Aktualne novice s področja obračuna plač in prispevkov:
kazaloTerenski dodatek, leto 2011
kazaloNadomestilo za ločeno življenje, leto 2011
kazaloPlačilo vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2011
kazaloJubilejne nagrade, leto 2011
kazaloOdpravnina ob upokojitvi, leto 2011
kazaloSolidarnostna pomoč, leto 2011
kazaloDnevnice 2011
kazaloKilometrina 2011
kazaloRegres za prehrano od 01.01.2010 do 31.12.2010
kazaloSprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje
kazaloUpoštevanje obračunanih prispevkov znižuje davčno osnovo
kazaloIzplačila zaposlenim ob novem letu – davčna obravnava
kazaloPravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela
kazaloVštevanje božičnice v pokojninsko osnovo
kazaloNadomestilo plače med bolniškim staležem