Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB3)

Uradni list RS 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Sorodni članki: