Evropski portal naložbenih projektov odslej tudi v slovenščini

Evropski portal naložbenih projektov je odslej na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini

Evropski portal naložbenih projektov, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu, je odslej na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini.

Projekti za objavo na portalu morajo izpolnjevati nekatere pogoje, kar predhodno preveri .

Med pogoji so zahteve, da se morajo projekti začeti izvajati najpozneje v treh letih po prijavi in vsebovati stroške v višini vsaj 10 milijonov evrov. Soditi morajo v sektor z visoko gospodarsko dodano vrednostjo, kot so promet, energetska unija ali digitalno . Prav tako morajo biti skladni z veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo.

Prijave je mogoče oddati v kateremkoli uradnem jeziku EU, Evropska komisija pa bo poskrbela za brezplačen prevod v angleščino in prevod objavila informativno. Verodostojna bo samo različica v izvirnem jeziku.

Če bo Evropska komisija potrdila popolnost projektne vloge in projekt objavila na portalu, bo zasebnim nosilcem zaračunala pristojbino. Ta bo v začetku delovanja portala znašala 100 evrov, pozneje pa do 250 evrov. Nosilci projektov iz javnega sektorja so plačila pristojbine oproščeni. Prvi projekti bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Portal ima posredniško vlogo in ne pomeni jamstva, da bo oddani projekt prejel . Nastal je kot del naložbenega načrta za Evropo za spodbuditev naložb, gospodarske rasti in zaposlovanja v EU. Prav tako sledi želji vlagateljev, da bi bile naložbene priložnosti v EU zbrane na osrednji informacijski platformi.

Vir: STA, 14. 3. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: