Go international Slovenia

Podprite pobudo in konkreten program GZS za pospeševanje internacionalizacije za povečanje števila izvoznikov, obsega in dobička iz izvoza, za krepitev prisotnosti slovenskih podjetij na tradicionalnih trgih in za prodor na nove.

Podpišite PISMO PODPORE >>>

Ali veste, da:

 • doseže slovensko gospodarstvo 70% prihodkov na domačem trgu
 • je vrednost izvoza enaka le dobri tretjini realizacije prihodkov gospodarstva
 • realizira 100 slovenskih podjetij več kot 50% izvoza
 • realizira okoli 750 podjetij prek 85% vsega izvoza
 • je od okoli 13.000 registriranih izvoznikov več kot 9.000 takih, ki izvažajo le na trge JVE

Ob primerni razvojni politiki, podpori ter pravih ukrepih, lahko dvignemo raven izvoza, zagotovimo večjo konkurenčnost in stabilnost poslovanja ter boljšo socialno strukturo.

Gospodarska zbornica Slovenije zato predlaga program Go International Slovenia, namenjen povečanju prisotnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih.

Kaj želimo doseči:

 • dvig števila izvoznikov
 • dvig vrednosti in dobička slovenskega izvoza
 • krepitev prisotnosti na obstoječih, tradicionalnih trgih
 • osvajanje in pozicioniranje podjetij na novih trgih
 • krepitev prepoznavnosti slovenskega gospodarstva in blagovne znamke Made in Slovenia

Ukrepi, ki so potrebni za učinkovit vstop podjetja na tuje trge

 • priprava podjetij za
  • posveti, okrogle mize, seminarji in mednarodne konference s področja internacionalizacije
  • osredotočeno svetovanje podjetjem o mednarodni trgovini
  • osredotočeno iskanje potencialnih partnerjev na tujih trgih
  • svetovanje za pripravo izvoznega načrta
  • spletni portal za izvoznike
  • poglobljene panožne in tržne analize
  • analize izvedljivosti vstopanja na nove trge
  • poizvedovalne izhodne gospodarske delegacije (t.i. fact-finding missions)
  • spletni portal o mednarodnih sejmih www.sejmi.org
 • pomoč podjetjem pri vstopu na nove trge
  • splošne vhodne in izhodne gospodarske delegacije
  • projektno grozdenje podjetij za vstop na nove trge
  • oblikovanje »slovenskih hiš« na ključnih trgih
  • skupinske in individualne sejemske predstavitve
  • sodelovanje podjetij pri projektih EU za krepitev stopnje internacionaliziranosti
  • predstavitve nacionalnih in mednarodnih razpisov ter organizacija delavnic na temo »Priprava projektne dokumentacije ob prijavi na razpis« in »Priprava dokumentacije za finančno poročanje posredniškemu telesu med in po koncu izvedbe projekta«
 • krepitev prisotnosti na tradicionalnih trgih
  • sektorske izhodne gospodarske delegacije
  • virtualna predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini
  • mednarodno povezovanje in uveljavitev slovenskih tehnološko-inovativnih sektorjev in podjetij
  • predstavitve slovenskega gospodarstva in investicijskih priložnosti na ključnih trgih
  • predstavitev ponudbe slovenskega gospodarstva na spletu
  • aktivna promocija slovenskega gospodarstva
  • Akademija internacionalizacije
 • uvajanje višjih oblik internacionalizacije
  • pomoč podjetjem pri ustanavljanju predstavništev / podjetij v tujini
  • pomoč pri ustanavljanju skupnih podjetij na tujih trgih
  • pomoč pri investiranju slovenskih podjetij v tujini

Nadzor nad programom »GO INTERNATIONAL SLO« bi po predlogu GZS izvajala država, upravljanje s sredstvi za realizacijo tega programa bi po pogodbi z Vlado RS prevzelo gospodarstvo preko reprezentativnih gospodarskih zbornic in zbornic ustanovljenih po posebnih zakonih.

Vir: GZS

Sorodni članki: