Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo poletnih turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

Predmet javnega poziva: Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

V obdobju od 18. aprila do 18. julija in od 1. septembra do 10. novembra 2016, bo Slovenska turistična organizacija izvedla globalno digitalno kampanjo na 12 evropskih trgih oz. skupinah trgov in v Združenih državah Amerike. Digitalno bo potekalo na ključnih spletnih platformah, kot so tematski, turistični spletni portali, družabna omrežja in iskalniki. Slovenska turistična organizacija bo skozi kreativno digitalno krepila blagovno znamko in komunicirala krovni pozicijski slogan: Slovenia. Green. Active. Healthy. Na ta način bo skušala dvigniti prepoznavnost in ugled Slovenije kot turistične destinacije na izbranih tujih trgih ter posledično povečevala možnost izbire Slovenije kot preferenčne turistične destinacije.

Pričeli so z zbiranjem ponudb za poletno obdobje, in sicer jih je možno oddati do vključno 30. 5. 2016, za sledeče sklope:

Razpisnik: Slovenska turistična organizacija

Rok: Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2016.

Dodatne informacije: je objavljen na spletni strani: www.slovenia.info/javnirazpisi. V kolikor boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, so vam na voljo na e-naslovu: eposlovanje@slovenia.info.

Več: Več informacij je na voljo na spletni strani.

Vir: Slovenska turistična organizacija, 22. 3. 2016, http://www.slovenia.info/

Sorodni članki: