Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno v .

Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh podjetjih.

Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina ob Savi, je usmerjen v razvoj podjetništva načeloma prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Več

Pogoji za sodelovanje: V projekt se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • imajo V., VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oziroma študijski program oziroma vrsto študija),
  • imajo stalno bivališče v Občini Zagorje ob Savi in so hkrati aktivni iskalci zaposlitve, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
  • so ob prijavi stari manj kot 45 let.

Prednost bodo načeloma imeli kandidati, ki imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma vrsto študija) in so hkrati ob prijavi stari manj kot 35 let.

Kolikor ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo hkrati oba prednostna kriterija, bodo imeli prednost pred ostalimi kandidati tisti, ki izpolnjujejo le enega od dveh prednostnih kriterijev, pri čemer ima višjo prioriteto kriterij izobrazbe kot kriterij starosti.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za prijavo je 10. 2. 2012 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 10. 2. 2012 med 9. in 12. uro po telefonu: (03) 566-05-04 ali (03) 566-05-06 oziroma preko elektronskega naslova: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si ali branka.jurman@rcr-zasavje.si.

Potencialni udeleženci v projektu bodo lahko pridobili dodatne informacije o vsebini in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 1. 2. 2012 ob 9. uri na sedežu RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si do vključno 31. 1. 2012.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu.

Več: Več o pozivu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 20.1.2011, Stran: 132

Sorodni članki: