Javni poziv za vključitev v projekt podjetno v svet podjetništva

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt .

Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh podjetjih.

Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva načeloma prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Natančnejši opis projekta je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pogoji za sodelovanje:
V projekt se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • Imajo V., VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oziroma študijski program oziroma vrsto študija).
  • imajo stalno bivališče v Občini ob Savi in so hkrati aktivni iskalci zaposlitve, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
  • so ob prijavi stari manj kot 45 let.

Prednost bodo načeloma imeli kandidati, ki

  • imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma vrsto študija) in so hkrati ob prijavi stari manj kot 35 let.

Kolikor ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo hkrati oba prednostna kriterija, bodo imeli prednost pred ostalimi kandidati tisti, ki izpolnjujejo le enega od dveh prednostnih kriterijev, pri čemer ima višjo prioriteto kriterij izobrazbe kot kriterij starosti.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za oddajo prijav je do 7. 10. 2011, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 7. 10. 2011, med 9. in 12. uro po telefonu: 03/566-05-04 ali 03/566-05-06 oziroma preko elektronskega naslova: petra.koívac.smrkolj@rcr-.si. Potencialni udeleženci v projektu bodo lahko pridobili dodatne informacije o vsebini in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 29. 9. 2011 ob 9. uri na sedežu RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-.si do vključno 28. 9. 2011.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011072.pdf

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 16.9.2011, Stran: 2192

Sorodni članki: