Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je , povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova .

Ožji namen javnega razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobijo nova temeljna oziroma splošna znanstvena in tehnična znanja, ki predstavljajo izviren prispevek k znanosti, kar je pogoj za pridobitev znanstvenega doktorskega naslova ter da sočasno pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu.

Pogoji za sodelovanje:
Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 20.423.529,00 EUR.

Razpisnik: Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je 29.10., do 12. ure.

Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo preko obrazca na spletni strani agencije: www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html ali v elektronski obliki na naslov: info-MR10@.si. Na spletni strani agencije: www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html bodo objavljeni tudi datumi in lokacije informativnih dnevov ter vsa druga pomembna obvestila.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu agencije: www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi na telefonski številki: (05) 90-89-500 dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Jagar.

Več: www.tia.si/MR10,641,0,1,1.html

Vir: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 24.9.2010, Stran: 2476

Sorodni članki: