Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Zveza bank, Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki).

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000,00 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Roki za predložitev vlog so: 5. 11. 2013 in 5. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev.

bo odprt do 5. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 5. 12. 2013, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe:

  • Bojana Mikeln, Tel: (02) 234-12-74
  • Jasna Kepnik Hiter, Tel: (02) 234-12-42
  • Boris Ritlop, Tel: (02) 234-12-88 in
  • mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, e-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na Slovenskem podjetniškem skladu, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, pri Marjani Šipek, vsak delovni dan med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 83, Datum: 11. 10. 2013, Stran: 2818

Sorodni članki: