Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo – program , v okviru iniciative je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju s strani skupine Visokih predstavnikov programa .

Pogoji za sodelovanje:
Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa
: Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je v letu 2011 predvidenih 500.000,00 EUR ter v letu 2012 500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2012, je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Razpisnik:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Naslednji, tj. šesti rok za oddajo vlog je 24. marec 2011. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila preko spletne strani: http://www.eurostars-eureka.eu/ naložena do izteka roka do 20:00 CET.

Sedmi rok za oddajo vlog na mednarodno del razpisa v letu 2011 bo objavljen naknadno na spletni strani: http://www.eurostarseureka.eu/.

Dodatne informacije:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kontaktni osebi: Urška Zupin, E-mail: urska.zupin@gov.si in Petra Žagar, E-mail: petra.zagar@gov.si.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/ (Javni razpisi).

Več:
Več informacij najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 1, Datum: 7.1.2011, Stran: 3

Sorodni članki: