Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Predmet podpore je  dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa:

  • Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev.
  • Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Od tega za sklop A 10.000.000 EUR in za sklop B 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za , gozdarstvo in prehrano

Rok: velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 17. 8. 2016.

Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 11. 7. 2016 do vključno 17. 8. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
  • INFO točke KGZS.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 17. 6. 2016, Stran: 1443

Sorodni članki: