Ključne informacije za podjetnike na enem mestu

Fakulteta za management Koper je vzpostavila nov spletni portal mikrobiz.net, ki brezplačno in na enem mestu ponuja vse potrebne informacije, pripomočke in orodja za ustanavljanje, komuniciranje in vodenje podjetja.

Spletni portal je nastal na podlagi izkušenj pri izvajanju delavnic priprav na samozaposlitev in pri poučevanju podjetniških predmetov. Vsebino projekta torej sestavljajo tri temeljne aplikacije, in sicer baza znanja, interaktivni vodnik po pisanju poslovnega načrta ter poslovno mreženje in aplikacije za vodenje podjetja. Modul mreženja je uporaben kot orodje za razvoj in delo pri projektih, služi pa lahko tudi kot povezovanje podjetij v neformalne skupine oziroma grozde. Ciljni uporabniki so zato potencialni , mikro- in mala ter srednje velika podjetja.

Pri projektu je sodeloval tudi Zavod RS za zaposlovanje, in sicer z namenom spodbujanja samozaposlovanja, ki je hkrati tudi eden pomembnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Zato bo portal promoviral tudi med brezposelnimi, saj bodo na portalu lahko preverili svoje poslovne ideje, pridobili osnovnih informacije, potrebne za ustanovitev poslovnega subjekta in tudi pri kasnejšem poslovanju. Za brezposelne je dobrodošla tudi brezplačna uporaba aplikacij.

Vir: Poslovni dnevnik, 14.11.2010, http://www.dnevnik.si/

Sorodni članki: