Na voljo so razpisi v lesni industriji

Vse več je startupov v Sloveniji, ki iščejo svojo priložnost v lesni industriji. Zdaj jim na tej poti lahko pomagajo tudi , ki so namenjeni podpori novonastalim podjetjem na področju rabe lesa.

Za startupe, ki delujejo na lesnem področju, so spodnje vrstice kot nalašč. Na voljo so jim naslednji razpisi:

1. Podpora novonastalim podjetjem na področju rabe lesarstvo

 • Višina sredstev v 2016: 500 tisoč evrov.
 • Namen razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na področju predelave lesa s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.
 • Kdo so upravičenci? Mala in srednja podjetja.
 • Kateri so upravičeni stroški? Stroški za opremo, v neopredmetena sredstva, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, posredni stroški in .
 • Višina sofinanciranja? Vzhodna regija 75 odstotkov, zahodna regija 70 odstotkov. Največja vrednost sofinanciranja 50 tisoč evrov, najnižja 7 tisoč evrov.

2. Spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu

 • Višina sredstev v letu 2016: 3,5 milijona evrov.
 • Namen je spodbujanje uvajanja novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv v proizvodnjo kot prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.
 • Kdo so upravičenci? Mala in srednja podjetja.
 • Višina sofinanciranja? Vzhodna regija 75 odstotkov, zahodna regija 70 odstotkov. Najvišja vrednost sofinanciranja je 500 tisoč evrov.

3. Vzpostavitev kompetenčnega centra za lesarstvo

 • Višina sredstev v letu 2016: 200 tisoč evrov.
 • Namen je naučiti različne nivoje managementa v lesnopredelovalnih podjetjih, kako povečati prodajo in dodano vrednost z znamčenjem in design managementom.
 • Kdo so upravičenci? Lesnopredelovalna podjetja.
 • Kateri so upravičeni stroški? Predvsem gre za stroške usposabljanja in vodenja projekta.
 • Višina sofinanciranja? Med 80 in 100 odstotkov, ni še dogovorjeno. Največja vrednost sofinanciranja: gre za en projekt, za eno podjetje med 20 tisoč in 30 tisoč evrov.

4. individualnih sejmov lesnopredelovalne industrije

 • Višina sredstev v letu 2016: 300 tisoč evrov.
 • Namen je nastopa na sejmih s področja lesnopredelovalne industrije.
 • Kdo so upravičenci? Podjetja s področja lesno-predelovalne industrije.
 • Kateri so upravičeni stroški? Stroški dela mentorjev in udeležencev, materialni in potni stroški, zunanjih izvajalcev usposabljanj, amortizacija opreme in nepremičnin.
 • Višina sofinanciranja? Do 100 odstotkov. Največja vrednost sofinanciranja: do 6 tisoč evrov.

Vir: Zavod , 6. 4. 2016, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Maruša Žibert

Sorodni članki: