Novosti pri davčnem obračunu za espeje

Samostojni morajo do 31. marca Dursu oddati davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu. Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, ki je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Pri letošnjem obračunu so nekatere novosti. Decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V njem so dodana polja za oznako vrste davčnega obračuna.

Razlikujejo se glede na to, ali gre za: redni letni obračun, davčni obračun pri prenehanju z izbrisom iz poslovnega registra, obračun pri izrednem prenehanju, obračun pri prenehanju s statusno spremembo, vpisano v sodni register, obračun pri prenehanju davčnega zavezanca z izbrisom iz poslovnega registra in prenosu podjetja na drugo fizično (pravno) osebo, obračun v postopku prisilne poravnave.

Spremembe so tudi v obračunu pri zaporednih številkah 11, 12 in 15. Izbrisane so bile številke, za katere je potekel čas, v katerem se je lahko spremenila davčna osnova. Dodane so številke, ki se nanašajo na ukrepe razvojne politike v pomurski regiji. Dodana je tudi številka, ki se nanaša na novo olajšavo za zaposlovanje brezposelnih oseb.

Že pri odmeri dohodnine za leto 2010 namreč lahko zavezanci, ki so na novo zaposlili osebo, mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb in zadnje dve leti ni bila zaposlena pri tem zavezancu, uveljavljajo znižanje davčne osnove za 45 odstotkov izplačane plače te osebe.

Davčna osnova se lahko zniža za 40 odstotkov zneska, vloženega v raziskave in razvoj (prej 20 odstotkov). Regijska olajšava znaša 50 odstotkov naložbe, če imajo zavezanci sedež in opravljajo dejavnost v delu države, kjer imajo BDP na prebivalca nižji od povprečja države do 15 odstotkov, in v višini 60 odstotkov (prej 40 odstotkov), če je BDP nižji za več kot 15 odstotkov. Spremenile so se tudi nekatere priloge k davčnemu obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Durs je pripravil program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine. Zavezanci ga lahko prevzamejo na njegovi spletni strani: http://www.durs.gov.si/. Dokument je možno predložiti tudi prek sistema eDavki: http://edavki.durs.si.

Vir: Finance, 22.3.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

Sorodni članki: