Pomoč v hrani – sukcesivna dobava hrane v obdobju 2017–2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in je objavilo za dobavo hrane za naslednje triletno obdobje v višini 8,7 milijona evrov brez DDV.

V letu 2014 je bil ustanovljen Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije. Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa Slovenija zagotavlja iz proračuna, kar pomeni, da je za celotno obdobje na voljo 24.132.048,00 evrov sredstev.

Z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega vključevanja se prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.

V okviru sukcesivne dobave hrane v obdobju 2017–2019 v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi ponudnike, da podajo ponudbo za dobavo hrane, ki morajo biti oddane do 5. 8. 2016 do 10. ure.

V okviru javnega naročila po odprtem postopku se zbira ponudbe za:

  • dobavo moke,
  • jajčnih testenin,
  • brušenega riža,
  • UVT mleka,
  • jedilnega rafiniranega sončničnega olja
  • konzervirane zelenjave – fižol in pelati.

Povezane vsebine:

Vir:

Sorodni članki: