Priprava poslovnega načrta

Kaj je ?
Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre za tudi za dobro poslovno priložnost. Zato potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje.Poslovni načrt pripravi tako, da predvidi poslovanje svojega podjetja pri izkoriščanju nove poslovne ideje, za nekaj let naprej. Ponavadi gre za 3 do 5 letni plan.

Za izkoriščanje opredeljene poslovne priložnosti je tako potrebno pripraviti dober poslovni načrt. To je verjetno najtežja stopnja podjetniškega procesa. Poslovni načrt je skupek delovnih načrtov, kot so , , in . Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri do pet let dejavnosti. S tem poslovni načrt – ali kot mu včasih pravijo pravila igre ali cestna karta – odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem, kako bom tja prišel. Možni , in celo odjemalci bodo prosili ali celo zahtevali poslovni načrt.

Kaj pridobim s poslovnim načrtom?
Pisanje poslovnega načrta je proces, ki pripelje do podjetnikove samoocenitve. Ponavadi je podjetnik prepričan, da je njegovemu poslu uspeh zagotovljen. Proces načrtovanja pa podjetnika prisili, da je do svoje zamisli bolj objektiven in da premisli o takšnih vprašanjih, kot so: ali ima ta zamisel kak smisel, ali bo delovala, kdo bo moj kupec, ali bo zadovoljila potrebe kupca, kako se lahko zaščitim pred posnemanjem konkurentov, ali bom zmogel tak posel, s kom bom tekmoval… Proces načrtovanja torej bodočemu podjetniku daje možnost, da načrtuje poti, po katerih bi se izognil oviram na poti do uspeha.

Obseg in vrednost poslovnega načrta
Poslovni načrt lahko berejo zaposleni, vlagatelji, bančniki, lastniki tveganega kapitala, dobavitelji, stranke, svetovalci in izvedenci. S tem ko načrt namenjamo določenim bralcem, pogosto učinkujemo na njihovo vsebino in temeljni pomen. Ker vsaka izmed teh skupin bere načrt iz svojih razlogov, mora podjetnik biti pripravljen, da se dotakne vseh bistvenih vprašanj in problemov. Na nek način mora poslovni načrt poskušati zadovoljiti potrebe vseh; sicer bo podjetnikov proizvod na trgu poskušal izpolniti potrebe le izbranih skupin kupcev.

Kljub temu pa verjetno obstajajo vsaj trije vidiki, ki jih je treba dobro premisliti, ko pripravljamo poslovni načrt. Prvi je vidik podjetnika, ki najbolje od vseh ve, kakšen ustvarjalni proces in tehnologija bosta vključena v nov posel. Podjetnik mora znati jasno izraziti, v čem je bistvo celotnega posla. Drugi vidik je prodajni vidik. Pogosto se namreč zgodi, da podjetnik premisli samo o proizvodu ali tehnologiji, ne premisli pa o tem, ali bo kdo proizvod sploh kupil. Podjetniki morajo zato na svoj posel pogledati tudi z očmi svojih kupcev. Prav tako bi moral na svoj posel pogledati tudi z očmi vlagateljev, ki bodo zahtevali trdne finančne napovedi.

Izdelava poslovnega načrta
Poslovni načrt je dragocen tako za podjetnika kot možne vlagatelje, lahko pa služi tudi kot predstavitev za novo osebje, ki se skuša seznaniti s poslom. Poslovni načrt je za te ljudi pomemben ker:

 • pomaga določiti donosnost posla na določenem trgu,
 • podjetniku daje smernice pri organiziranju njegovih planskih dejavnosti,
 • je pomembno orodje, ki pomaga pri pridobivanju financ.

Za podrobno pisanje poslovnega načrta je dobro, da se podjetnik poišče strokovno pomoč. Tako svetovalec, na podlagi preučitve poslovne ideje skupaj s svetovancem izdela poslovni načrt, ki podrobno opredeljuje vsa poglavja, potrebna za dokazovanje značilnosti novega posla:

 • Panoga podjetja, proizvodi / storitve – izvršilni pregled,
 • Panožna analiza in raziskava trga,
 • Opis posla – razvoj in izvajanje dejavnosti,
 • Proizvodni načrt,
 • Načrt trženja,
 • Organizacijski načrt,
 • ,
 • ,
 • .

Uporaba in izvajanje poslovnega načrta
Poslovni načrt naj bo oblikovan tako, da podjetnika vodi skozi prvo leto dejavnosti. Zato je pomembno, da vključuje nadzorne točke, s pomočjo katerih se potrjuje napredek, in da se, če je potrebno, sestavi krizni načrt. Najbolj pomembno za podjetnika pa je, da poslovni načrt ne konča nekje na dnu predala, potem ko je že pridobil finančna sredstva in zagnal posel.

Mnogi podjetniki bi se načrtovanju najraje kar izognili. Kot razlog navajajo, da je načrtovanje pač duhamorno in dolgočasno in da je to nekaj, kar uporabljajo le velika podjetja. Verjetno pa je razlog bolj preprost in sicer, da se načrtovanja bojijo. Vendar poudarjamo, da je načrtovanje pomemben del vsake poslovne dejavnosti, saj se drugače utegne zgoditi, da brez načrtovanja podjetnik plača vratolomno ceno.

Sorodni članki: