Priprave na samozaposlitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeSe odločate za samostojno poklicno ali poslovno pot? S pripravami na samozaposlitev vam omogočamo strokovno presojo vaše poslovne ideje in brezplačno podjetniško usposabljanje. Tako si zagotovite tudi možnost pridobitve za samozaposlitev.

Usposabljanje za samozaposlitev

V priprave na samozaposlitev se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi ali če ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve, katerega je ogrožena.

Kaj vam omogoča program?

 1. Brezplačno strokovno presojo vaše poslovne ideje in smiselnosti vaše vključitve v usposabljanje za samozaposlitev. Presojo opravi zunanji podjetniški svetovalec.
 2. Brezplačno udeležbo na usposabljanju (delavnici) za samozaposlitev, v skladu s strokovno presojo podjetniškega svetovalca. Delavnica traja tri dni (24 ur), na njej pa pridobite potrebna znanja s področja podjetništva, poslovanja, zakonodaje, računovodstva, knjigovodstva, trženja in podpornega podjetniškega okolja.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Oceno izvedljivosti svoje poslovne ideje in možnosti za uspeh.
 • Uporabna znanja o podjetništvu in podpornem podjetniškem okolju, ki vam pomagajo pri uresničevanju vaše poslovne ideje.
 • Nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.
 • Možnost pridobitve subvencije, to je nepovratne finančne pomoči za samozaposlitev.

Kdo se lahko vključi v program?

V program priprave na samozaposlitev se lahko vključite:

 • če ste prijavljeni med brezposelnimi ali
 • če ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena,

pri tem pa:

 • imate poslovno idejo,
 • v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni in
 • v zadnjih 5 letih od nas niste prejeli subvencije za samozaposlitev.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Kaj pomeni samozaposlitev v zadnjih 12 mesecih?

V program priprave na samozaposlitev se ne morete vključiti, če ste v obdobju zadnjih 12 mesecev pred podpisom zaposlitvenega načrta že bili:

 • samostojni podjetnik posameznik (s.p.),
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost,
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi (k.d.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je ustanovitelj zavoda,
 • večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več.

Kaj vam povrnemo za udeležbo na delavnici?

Če ste prijavljeni med brezposelnimi, vam po opravljeni delavnici lahko izplačamo dodatek za prevoz. To so potni stroški od kraja vašega bivanja do kraja izvajanja delavnice in nazaj (kadar je od kraja bivanja do kraja delavnice najmanj 1 kilometer v eno smer).

Kako se vključite v program?

 1. Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Svojo vključitev v program lahko tudi pisno predlagate.
 2. Če ugotovimo, da je vaša vključitev v program samozaposlovanja smiselna, se morate najprej udeležiti priprav na samozaposlitev. To pomeni, da podpišete:
  • prvi zaposlitveni načrt za priprave na samozaposlitev in
  • pogodbo o vključitvi v svetovalni intervju za presojo vaše poslovne ideje v okviru priprav na samozaposlitev.
 3. Svetovalni intervju oziroma presojo vaše poslovne ideje opravi zunanji podjetniški svetovalec in vam o tem izda poročilo. Podjetniške svetovalce smo izbrali na podlagi javnega naročila.
 4. Če je iz poročila razvidno, da je vašo samozaposlitev lahko uspešna in da je smiselna vaša vključitev v usposabljanje za samozaposlitev, podpišete:
  • drugi zaposlitveni načrt za priprave na samozaposlitev in
  • pogodbo o vključitvi v usposabljanje (delavnico) v okviru priprav na samozaposlitev.
   Usposabljanja (delavnice) za samozaposlitev izvajajo zunanji izvajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega naročila.
 5. Po zaključenem usposabljanju, torej po zaključenih pripravah na samozaposlitev, pri svojem svetovalcu zaposlitve podpišete zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije.

Preberite več o subvenciji za samozaposlitev.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vir: ZZZS

Sorodni članki: