Razpis P4 – nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad je 21.6.2013 objavil (imenovan ) za nakup novih strojev in nove tehnološke opreme v letih 2013 ter 2014. omogoča pridobitev tudi do 50% nepovratnih sredstev, glede na višino . bo odprt do 5.9.2013

OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU P4:

Upravičenci za prijavo na razpis: mikro, mala in srednje ve lika podjetja z najmanj 1 zaposlenim
Upravičeni stroški:

 • nakup strojev,
 • strojne opreme in
 • programske opreme do 40.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni stroški lahko nastanejo od dneva oddaje vloge na razpis do najkasneje 5.9.2014

Prejem sklepa sklada: predvidoma do 31.12.2013

Prejem nepovratnih sredstev: v letu 2014

Višina investicij: minimalna višina investicije, ki je lahko predmet prijave na razpis P4 je 100.000 EUR
Višina nepovratnih sredstev:

 • mikro in mala podjetja: do 50 % upravičenih stroškov
 • srednje velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov
 • podjetja iz sektorja transporta: do 30 % upravičenih stroškov

Okvirna skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za razpis P4: 31.140.000,00 EUR
Osnovni pogoji pridobitve nepovratnih sredstev:

 • zagotovljeno mora biti najmanj ohranitev števila zaposlenih do 31.12.2016,
 • podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku operacije

Rok za oddajo vloge: najkasneje do 5.9.2013 do 24. ure

Poleg zgornjih pogojev razpisa velja poudariti še naslednje iz vsebine razpisa:

 • Cilj javnega razpisa je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vre dnostjo na zaposlenega.
 • se odobrijo za upravičene stroške operacije, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis pa do 05.09.2014.
 • Upravičeni stroški so stroški nakupa novih strojev, nove strojne opreme ter nakupa nove programske opreme do največ 40.000,00 EUR
 • Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2012 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Rabljeni stroji ne spadajo med upravičene stroške operacije.
 • Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis (od 21.6.2013) pa do oddaje zahtevka za sofinanciranje t.j. najkasneje do 05.09.2014.
 • Prijavitelji na razpis lahko pričakujejo sklep v roku 100 dni po zaprtju razpisa t.j najkasneje do 31.12.2013
 • Prijavitelji bodo prejeli nepovratna sredstva v letu 2014.

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Sorodni članki: