Razpis za podporo raziskovalnim podjetjem

Razpis je namenjen sofinanciranju slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov

Ministrstvo za in tehnologijo je 29. januarja 2016 objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo , v programu v okviru iniciative . V letih 2016 in 2017 je na voljo po 600.000 evrov, prijave je treba oddati do 18. februarja.

Razpis je namenjen sofinanciranju slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars.

Sofinancirali bodo tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Raziskave lahko pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa Eureka in imajo civilen namen, rezultat pa morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve.

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in je partnerje o tem obvestil sekretariat Eureka. V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 34 držav članic konzorcija Eurostars.

Prijave na mednarodni razpis morajo biti oddane prek spletne strani: http://www.eurostars-eureka.eu/ do 18. februarja do 20. ure.

Za nacionalno je v letih 2016 in 2017 predvidenih po 600.000 evrov. Višina sredstev za , ki se bodo zaključili po letu 2017, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitne spremembe sofinanciranja projekta po letu 2017 bodo uredili z aneksom k pogodbi.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000 evrov na leto za posameznega partnerja. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.

Vir: STA, 29. 1. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: