Sprejeta novela interventnega zakona vrednega 1 milijardo evrov

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki gospodarstvu obeta 1 milijardo evrov pomoči. Novela vsebinsko ne spreminja načina, na katerega bo država pomagala podjetjem pri premagovanju posledic energetske krize, določa pa, da upravičenci, ki imajo regulirano ceno elektrike, ne morejo prejeti hkrati še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil objavljen 27. decembra 2022, je določil tri sklope pomoči: za pomoč gospodarstvu, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter ugodna Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in SID banke za izboljšanje likvidnosti podjetij.

V okviru ukrepa pomoči gospodarstvu bo subvencionirala plačilo povišanja cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023, in sicer v višini med 40- in 80-odstotki upravičenih stroškov ter nad 1,5-kratnikom dviga cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od dveh milijonov evrov pa vse do 150 milijonov evrov na upravičenca.

Predlog zakona vključuje tudi dva ukrepa za ohranitev delovnih mest, in sicer začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Delavci bodo upravičeni do nadomestila po določbah Zakona o delovnih razmerjih, in samo plačilo za delo pa skupaj ne bosta smela biti nižja od minimalne plače. Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa bo lahko od 1. januarja do 31. marca 2023 koristil delodajalec, ki je upravičen oziroma bi bil upravičen do pomoči za po določbah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter ob pogoju, da najmanj 30 odstotkom delavcem ne more zagotoviti 90 odstotkov dela.

Ker je 30. decembra 2022 izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki vpliva na zakon, saj regulira cene za mikro, mala in srednje velika podjetja, je ministrstvo pripravilo zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Po noveli zakona upravičenec, ki ima regulirano ceno električne energije, ne more prejeti še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (to je trenutno do 30. junija 2023), niti ni upravičen do pomoči za skrajšani in čakanje na delo. Do pomoči pa so še vedno upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro.

Vir: gov.si

Sorodni članki: