Ukrepi na področju start-upov v Avstriji

Na pobudo podkanclerja in gospodarskega ministra Mitterlehnerja je Vlada RA v začetku julija sprejela obširen t.i. paket start-upov. Minister Mitterlehner izpostavlja, da s sprejemom paketa start-upov želijo okrepiti inovacijsko moč in podjetniški duh v Avstriji. Program naj bi pripomogel k oblikovanju novih delovnih mest in 50.000 novih start-upov do leta 2020.

Najpomembnejši poudarki paketa start-upov so naslednji:

  • olajšave pri ustanavljanju: prvi trije zaposleni v inovativnih start-upih bodo razbremenjeni dodatnih neplačnih stroškov oz. prispevkov s strani delodajalca;
  • semensko Aws (Austria Wirtschaftsservice) v višini 20 mio EUR, kar naj bi spodbudilo ustanavljanje start-upov, ki so usmerjeni v znanost in tehnologijo;
  • dodatna sredstva za Aws sklad poslovnih angelov: skupaj s sredstvi zasebnih investitorjev in sredstvi dodatna sredstva v višini 2 mio EUR;
  • nove premije tveganega kapitala za investitorje;
  • nove pravne oblike družbe za financiranje (MiFiG), za zasebne investitorje bo privlačneje dati na razpolago za mala in srednja podjetja, predvidene tudi ;
  • digitalni “One-Stop-Shop” za ustanovitelje: postopek ustanavljanja start-upov bo hitrejši in cenejši;
  • štipendije za akademske “spin-off”: znanstveniki in študentje z inovativnimi idejami bodo lažje ustanovili lastna podjetja;
  • nov vizumi za imetnike “rdečo-bele-rdeče karte” (za kvalificirano delovno silo za čas do enega leta);
  • 24-urno hitro preverjanje glede vprašanj, ki se nanašajo na .

Gospodarsko ministrstvo je že v letu 2015 sprejelo strategijo “Država ustanoviteljev podjetij”, ki naj vodila Avstrijo po poti, da postane najbolj prijazna države v Evropi za ustanovitelje podjetij. Za paket start-upov je namenila 185 mio EUR v petih letih.

Vir: www.izvoznookno.si, 18. 7. 2016, Avtor: Breda Korošec, pooblaščena ministrica, vodja gospodarskega oddelka, Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju

Sorodni članki: