Za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug 1,9 milijona evrov

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o podpori javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 1,9 milijona evrov, pa je odprt do 15. 7. 2016.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij. Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote.

Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati k njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Z razpisom želijo med drugim spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest in na področju socialnega podjetništva ter povečati število socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja.

Prizadevajo si tudi za povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu ter za zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

Vir: STA, 3. 6. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: