Nujno obvestilo delodajalcu oziroma izplačevalcu, ki izvršuje sklepe o davčni izvršbi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSpoštovani,

DURS s 1. 10. 2011 uvaja novi način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere se plačujejo obveznosti iz naslova davkov in sprememba v modelu za plačevanje.

Sprememba bo vplivala na izvrševanje sklepov o davčni izvršbi, ki so bili izdani pred  1. 10. 2011, imajo sklic sestavljen po modelu 19 in se zarubljena sredstva nakazujejo na direktne vplačilne račune, ki bodo s 1. 10. 2011 ukinjeni.

Pozorni torej bodite na sklepe o davčni izvršbi, ki so bili izdani pred 1. 10. 2011, in imajo sklic sestavljen po modelu 19. Če boste vplačila nakazali po 1. 10. 2011, morate sredstva nakazati le na en prehodni vplačilni podračun, ne glede na vrsto obveznosti. Nakazilo izvedite na 01100-8460501635 Prehodni podračun MF DURS, ter uporabite isti podatek o sklicu (model 19) kot je bil naveden na sklepu. Po 1. 10. 2011  namreč ne bo mogoče izvesti vplačil zarubljenih denarnih sredstev na direktne vplačilne račune, ki so navedeni v izreku sklepa o davčni izvršbi na denarne prejemke.

Omenjena sprememba ne bo vplivala na izvrševanje sklepov o davčni izvršbi na denarne prejemke, ki so bili izdani do 1. 10. 2011, imajo sklic sestavljen po modelu 09 in se zarubljena denarna sredstva nakazujejo na prehodne vplačilne podračune davčnih uradov.

Služba za odnose z javnostmi,
Davčna uprava Republike Slovenije

Sorodni članki: