E-priročnik za črpanje sredstev EU

Zastava EU - crpanje sredstev EU - Vitago E-racunovodstvoSlužba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada, ki bo v pomoč tako prijaviteljem kot izvajalcem projektov.

Vsebina priročnika je razdeljena na posamezna tematska področja, koristna za vse, ki se srečujejo s projekti Evropskega socialnega sklada (ESS). Prednostne naloge financiranja ESS 2007 – 2013 v Sloveniji so:

  1. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti,
  2. spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih,
  3. razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja,
  4. enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,
  5. institucionalna in administrativna usposobljenost.

Jedro priročnika predstavlja poglavje o projektnem managementu ali učinkovitem upravljanju projektov na področju ESS. Podrobno so opisane posamezne faze življenjskega cikla projektov, poglavje pa vsebuje tudi številne napotke za uspešno pripravo in izvajanje evropskih projektov. Zaključni del priročnika predstavlja poglavje z uspešnimi primeri projektov, sofinanciranih iz ESS ter slovarček izrazov s tega področja.

Za prednostno nalogo spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti je razpoložljivih 262 milijonov EUR. Aktualne javne razpise si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Priročnik za prijavitelje projektov na področju ESS

Vir: JAPTI

Sorodni članki: