Kje najdemo transakcijske račune podjetij?

Večkrat pridemo v situacijo, ko želimo najti določenega podjetja ali podjetnika posameznika. Če naprimer vlagamo e-izvršbo, moramo vpisati vse račune dolžnika, saj sodišče samo ne preverja, kje lahko zaseže sredstva vašega dolžnika. Včasih je bilo do informacij o transakcijskih računih težko priti, sedaj pa vzdržuje in njihovih lastnikov. Podatki se obdelujejo z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega lasnika.

Do registra dostopamo preko naslova Register transakcijskih računov. Iskanje je razmeroma enostavno z vpisom imena podjetja, najbolj učinkovito pa je iskanje na podlagi davčne ali matične ptevilke.

Vir podatkov za register so ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, vključno z Upravo Republike Slovenije za javna plačila glede podračunov enotnih zakladniških računov države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih vodi v skladu z zakonom. Ti subjekti so dolžni tekoče zagotavljati podatke in so odgovorni za pravilnost in ažurnost podatkov v registru, podatke pa posredujejo v register transakcijskih računov v skladu z Uporabniškim navodilom za neposredne uporabnike registra transakcijskih računov, ki ga je izdala Banka Slovenije.

Preko spletne strani Banke Slovenije je mogoče poizvedovati po transakcijskih računih pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov (podatki o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, v skladu s 146. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih postanejo javni z vpisom teh računov v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije) ter prenesti celotne podatke iz dela registra, ki se nanaša na transakcijske račune teh oseb (javnega dela registra).

Podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb, ki so osebni podatki, pa upravičenec do teh podatkov pridobi na podlagi poizvedbe v skladu s 147. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).

Sorodni članki: