Nov šifrant kod namenov plačila

Združenje bank Slovenije je objavilo nov kod namenov plačila.

Nove kode namenov so:

 • ALLW – nadomestila (Allowance)
 • BBSC – spodbuda za rojstvo otroka (Baby Bonus Scheme)
 • CPCK – parkirnina (Carpark Charges)
 • EDUC – izobraževanje (Education)
 • FCPM – zamudne obresti in stroški (Late Payment of Fees & Charges)
 • FWLV – dajatve za tuje delavce (Foreign Worker Levy)
 • GSTX – davek na blago in storitve (Goods & Services Tax)
 • INVS – naložbe & vrednostni papirji (Investment & Securities)
 • IVPT – plačilo računa (Invoice Payment)
 • PTXP – davek na premoženje (Property Tax)
 • RDTX – dajatev v cestnem prometu (Road Tax)
 • REBT – vračilo rabata (Rebate)
 • TBIL – račun za telekomunikacije (Telecommunications Bill)
 • TCSC – stroški storitev mestnega sveta (Town Council Service Charges)
 • TRPT – plačilo cestnine (RoadPricing)
 • UBIL – komunala in elektrika (Utilities)

Združenje bank Slovenije priporoča uporabo kode namena, ki opredeljuje vsebino transakcije. Uporaba ustrezne kode namena glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanja sklepov o izvršbi (prejemki iz naslova izplačanih plač, pokojnin in socialnih transferjev so izvzeti iz izvršbe).

Nov šifrant kod namenov plačila

Vir: Ministrstvo za Finance

Sorodni članki: