Okrajna sodišča Republike Slovenije

sodisce RSPri vlaganju e-, torej izvršbe na podlagi verodostojne listine, je potrebno določiti tudi krajevno pristojnost po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Da to pravilno določimo je izrednega pomena pri sami hitrosti izdaje sklepa. Kajti, če ne določimo pravilno, se izvajanje predloga podaljša za čas iskanja pristojnega sodišča.

Za lažjo določitev pristojnega sodišča nam pride prav Seznam Okrajnih sodišč v Republik Sloveniji na Wikipediji – Okrajna sodišča Republike Slovenije in Seznam Okrajnih sodišč objavljen na Statističnem uradu RS v obliki excel preglednice.

Sorodni članki: