17. decembra bo začela veljati novela Zakona o minimalni plači

urainkes17. decembra bo začela veljati o minimalni plači -A, ki bo iz minimalne izvzela nekatere dodatke, ki so bili do sedaj del minimalne . Kaj se pri minimalni plači spreminja, kateri dodatki bodo po novem iz minimalne izvzeti in kakšne so za delodajalce, ki zakona ne bodo upoštevali?

Spremenjen

Zakon o minimalni plači velja že od leta 2010.

Ta je dvignil , ki v 2015 znaša 790,73 EUR bruto.

je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delavec, ki dela krajši , ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Z decembrom 2015 bo začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače.

Kateri dodatki so po novem izvzeti iz minimalne plače?

Iz minimalne plače so po novem izvzeti in se vanjo ne vštevajo:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo,
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Ti dodatki se po novem tako prištevajo k znesku minimalne plače.

Višina dodatkov teh dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oz. ustrezne urne postavke.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Dodatek za nočno delo

Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne.

Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

Dodatka za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve

Dela proste dneve določa Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD).

so:

 • 1. januar – novo leto,
 • 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
 • velikonočna nedelja in ponedeljek – velika noč,
 • 27. april – dan upora proti okupatorju,
 • 1. in 2. maj – praznik dela,
 • binkoštna nedelja – binkošti,
 • 25. junij – dan državnosti,
 • 15. avgust – Marijino vnebovzetje,
 • 31. oktober – dan reformacije,
 • 1. november – dan spomina na mrtve,
 • 25. december – božič,
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

Od kdaj naprej velja ?

pri obračunavanju minimalne plače bodo veljale za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016, torej pri plači za januar 2016.

Kakšne so kazni za delodajalce?

Zakon določa globe za kršenje tega zakona in sicer so kazni od 3.000 EUR do 20.000 EUR, za manjše delodajalce, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev pa z globo od 1.500 EU do 8.000 EUR.

Odgovorna oseba delodajalca se lahko kaznuje z globo od 1.000 EUR do 2.000 EUR.

Vir: Informiran.si

Sorodni članki: