Adijo položnice, plačali boste z enim klikom!

srecnaDa bi zmanjšala administrativna bremena zavezancev, pripravlja Finančna uprava nov način plačevanja dajatev, s katerim se bodo zmanjšali na račun provizij za bančne storitve. Davke in prispevke bo namreč mogoče po novem plačevati preko uporabe sistema spletnih plačil.

“Uvedba uporabe sistema , ki ga upravlja Uprava RS za javna plačila, je v teku,” pojasnjuje Barbara Škrinjar s Finančne uprave. “Ob preučitvi implementacije rešitve je bilo ugotovljeno, da bo potrebno zagotoviti spremembe v informacijski podpori tako na strani kot UJP in seveda tudi pri plačilnih servisih.”

Preko spletnih bank
Dodaja, da bo v prvi fazi omogočeno preko spletnih bank, kar pomeni, da bodo morali imeti zavezanci pri svojem plačilnem servisu – banki urejeno možnost poslovanja v okviru spletnega bančništva. “Namen FURS- je, da bi sistem spletnih plačil lahko uporabljali vsi zavezanci, ki imajo možnost plačevanja na način, kot je predviden v okviru sistema spletnih plačil,” pojasnjuje Škrinjarjeva.

bo svoje obveznosti še naprej moral svoje obveznosti plačevati mesečno, bo pa razbremenjen bančnih stroškov, saj nadomestila in stroške plačilnih transakcij, izvršenih preko UJP e-plačila, ki jih zaračunavajo plačilni servisi, UJP.

Namesto petih ena transakcija
V primeru samostojnega podjetnika, ki mora po sedanjem sistemu plačati provizijo za tri do pet položnic, bi to pomenilo, da bo preko sistema e-davkov, ki ga bo povezal s spletno banko, mesečno pri banki opravil le eno transakcijo.

Sistem spletnih plačil sicer poteka preko spletnih bank, s plačilnimi oz. kreditnimi karticami ter uporabo mobilne telefonije. Nov sistem bo, kot že rečeno, podjetnikom v prvi fazi omogočil plačevanje preko spletnih bank.

S petih na tri položnice
Na spletni strani Fursa so med nasveti opisali način, kako si lahko zavezanec zmanjša stroške provizij pri plačevanju davkov in prispevkov že sedaj. Z enim plačilnim nalogom je namreč mogoče plačati akontacijo dohodnine, za in prispevek za . tako mesečno plača le tri in ne več pet položnic.

 Sistem spletnih plačil
Sistem spletnih plačil trenutno omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki (v nadaljevanju e-storitve), ki jih zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.

Vir: Žurnal24

Sorodni članki: