Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z ZPDDP

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se podaja razumevanje, upoštevaje veljavno zakonodajo, skupne obremenitve z davki in prispevki prejemkov, izplačanih zaradi opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev, in sicer:

»V 27.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je določena obveznost delodajalcev za plačilo 25% dajatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljanja začasnega ali občasnega dela upokojencev.

Ker se to delo opravlja po civilnopravni pogodbi obstaja po določbah Zakona o posebnem davku na določene prejemke tudi obveznost izplačevalca dohodka za obračun in plačilo 25% posebnega davka od posameznega bruto izplačila.

Glede na to, da z ZUTD-A ni bila določena oprostitev plačila 25% posebnega davka od izplačil upokojencem za začasno ali , ki se opravlja v skladu z določbami ZUTD oziroma, da Zakona o posebnem davku na določene prejemke ni bil usklajen z določbami novele ZUTD in da določa oprostitev plačila 25% posebnega davka samo od plačil za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov preko študentskih servisov to pomeni, da bo delodajalec od zneska bruto izplačila upokojencu za začasno ali , ki se opravlja v skladu z določbami ZUTD dolžan plačati skoraj 60% dajatev (skupaj z upoštevanjem obveznosti plačila 8,85% prispevka za PIZ po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2).«.

V zvezi z navedenim se naproša za pojasnilo glede obveznosti plačila posebnega davka od navedenih prejemkov. Naš odgovor je naslednji:

Razumevanje zakona ki ureja posebni davek na določene prejemke, v zvezi z začasnim ali občasnim delom je pravilno. Upoštevaje opredelitev predmeta obdavčitve taksativno naštetih oprostitev, in namene Zakona o posebnem davku na določene prejemke, ni pravne podlagi za oprostitev plačila posebnega davka v primeru začasnega ali občasnega dela na podlagi ZUTD-A.

Vir: REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
Številka: 429-103/2013/2
Datum: 12.04.2013

Sorodni članki: