Davčno potrjevanje računov – strožji nadzor tudi zaradi neupoštevanja tehničnih specifikacij

Nekatere dobavitelje programske opreme je Finančna uprava RS že obvestila o zaznanih tovrstnih napakah, vendar se določene napake, ki so povezane z neupoštevanjem tehničnih specifikacij, še vedno ugotavljajo.

Finančna uprava RS ob analizi prejetih podatkov o potrjenih računih, podatkov o preverjenih računih s strani potrošnikov in na osnovi izvedenih nadzorov Zakona o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR) ugotavlja nepravilnosti, ki so posledica napak v postopku pošiljanja podatkov o računih zaradi programskih napak ali neupoštevanja tehničnih specifikacij pri pošiljanju podatkov v sistem davčnih blagajn. Opozarjamo, da bomo v zvezi s tem izvajali še strožji in v primeru nepravilnosti izrekali globe.

Nekatere dobavitelje programske opreme je Finančna uprava RS že obvestila o zaznanih tovrstnih napakah, vendar se določene napake, ki so povezane z neupoštevanjem tehničnih specifikacij, še vedno ugotavljajo.

V nadaljevanju navajamo nekatere primere ugotovljenih nepravilnosti, ki jih morajo zavezanci v sodelovanju s svojimi programske opreme nujno odpraviti. V  primeru tovrstnih napak bo Finančna uprava RS sicer izvedla ustrezne prekršovne postopke.

  • ZOI posredovan na FURS (t.j. ZOI v sistemu davčnih blagajn) se ne ujema z ZOI izpisanim na računu;
  • zavezanci račune potrjujejo z napačnim namenskih digitalnim potrdilom (primeri uporabe testnih digitalnih potrdil in digitalnih potrdil zavezanca, ki ni dejanski izdajatelj računa…);
  • napake v programih pri kreiranju ZOI kode (podatki, s katerimi se ZOI koda kreira so nepravilni, ali neresnični, ali nepravilnega formata);
  • zavezanci še vedno pošiljajo podatke o računih v testni sistem;
  • napačno številčenje računov oziroma številka računa ni sestavljena skladno s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR (poslovni prostor – oznaka elektronske naprave – zaporedna števila računa);
  • zavezanci pošiljajo v potrjevanje račune, pri katerih davčna številka operaterja v sistem davčnih blagajn ni posredovana (je ni niti pod R_3.10 ali niti pod R_3.11), ali je posredovana neveljavna davčna številka, ali je posredovana davčna številka dobavitelja programske opreme, namesto operaterja, ali je posredovana davčna številka zavezanca pa pri tem ne gre za račun izdan iz avtomata;
  • se ne pošiljajo v potrjevanje iz vseh poslovnih prostorov;
  • napake pri kreiranju QR ali druge ustrezne kode ZOI neberljiva QR ali druga ustrezna koda ZOI;
  • račun brez tekoče številke računa; račun brez vseh oznak o računu…).

Postopek popravljanja računov zaradi tehničnih napak pri pošiljanju računov v potrditev finančni upravi je opisan v gradivu – pogosta vprašanja in odgovori  (odgovor na vprašanje št. 301), ki je objavljeno na  spletnih straneh finančne uprave.

Predlagamo, da preverite ustreznost delovanja vašega sistema za davčno potrjevanje in nas o ugotovitvi in odpravi ugotovljenih napak v sistemu davčnega potrjevanja računov tudi obvestite po e-pošti na elektronski predal  dev.blagajne.fu(at)gov.si.

Vir: FURS

Sorodni članki: