Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago156. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 (delodajalci in izplačevalci nadomestil) so po tej določbi oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini:

  • 30 % za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti,
  • 50 % za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2.

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 1031-416/2013-1, z dne 6. 6. 2013, je namen navedene določbe zmanjšanje obdavčitve delodajalcev in znižanje stroškov dela na posameznega delavca.

Skladno s prvim odstavkom 430. člena ZPIZ-2 se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013, kar po navedenem pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pomeni, da se olajšava delne oprostitve plačila prispevkov ne uporablja za prispevke delodajalca od plače za mesece pred 1. 7. 2013. Od izplačila plač za mesece po 1. 7. 2013 pa so delodajalci delno oproščeni plačila prispevka delodajalca za zavarovance, ki izpolnjujejo starostni pogoj po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2 in za zavarovance, ki so dopolnili starost 60 let. To pomeni, da če je delavec dopolnil 58 let (ženska) in 58 let ter 4 mesece (moški) pred 1. 7. 2013, lahko delodajalec zanj začne uveljavljati olajšavo iz 156. člena ZPIZ-2 šele pri obračunu plače za mesecu julij 2013.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca v višini 50 % za zavarovanca, ki izpolnjuje starostni pogoj po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2, delodajalec uveljavlja, dokler je delavec pri delodajalcu zaposlen in dokler delavec ne dopolni 60 let starosti. Po tem obdobju pa je delodajalec zanj upravičen le do oprostitve plačila prispevka delodajalca v višini 30 %.

Če zavarovanec po 1. 7. 2013 sredi meseca izpolni starostni pogoj po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2 ali dopolni starost 60 let, velja olajšava za cel mesec, kot če bi zavarovanec izpolnil starostni pogoj ali dopolnil starost v začetku meseca (oprostitev se upošteva za celotno izplačilo plače in izplačila plače ni treba razdeliti na dva dela). Prav tako se pri prehodu iz 50 % oprostitve plačila prispevka delodajalca na 30 % oprostitev, ker je zavarovanec dopolnil starost 60 let sredi meseca, po prej navedenem pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od izplačila plače za celotni mesec, v katerem je zavarovanec dopolnil 60 let, upošteva oprostitev plačila prispevka delodajalca v višini 30 %.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4250-2370/2013-2 01-610-501, 12. 6. 2013

Sorodni članki: