Dodatna pojasnila glede kreiranja obdobij DDV-O na podlagi obdavčljivega prometa

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZDDV-1 v 2. in 9. odstavku 89. člena določa, da je 210.000 evrov promet, ki je izkazan v obračunih za preteklo koledarsko leto. V obdavčljiv promet se zato vštevajo dobave blaga in storitev iz polj 11, 11a, 12 in 15 obračuna .

Za določitev obdavčljivega prometa se ne more uporabiti razlaga iz 94. člena tega zakona, ker v 89. členu ZDDV-1 za namene določitve obdavčljivega prometa ni sklicevanja na to določbo zakona. Trenutno veljavna ureditev zato ne omogoča izključitev dobav osnovnih sredstev iz obdavčljivega prometa za namene določitve davčnega obdobja.

Vir: Pojasnilo DURS, št. brez številke, 11.05.2012

Sorodni članki: