Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

E-računovodstvoNova verzija spletne aplikacije z dne 1.10.2015 prinaša nekatere doponitve vlede vnosa ID številke e-računa na plačilno navodilo, pošiljanje izdanih e-računov na e-naslove prejemnikov oziroma po e-pošti, vzpostavljena je tudi kontrola v izdanih e-računih na obvezne podatke po standardu eSlog.
                                                             
Vnos številke ID e-računa na plačilno navodilo

  • V zavihku »Vnos/ in Evropski nalog« je na vnosni maski plačilnega navodila in Evropski nalog dodano: polje za vnos številke ID e-računa, in sicer je prednastavljeno polje »Poravnava e-računa« za vnos številke v polje »ID e-računa«. V primeru poravnave druge obveznosti, ki ni iz naslova prejetega e-računa se odstrani prednastavljeno kljukico in opozorilo pri izbiri kod namena nakazila ACCT, DEPT, LIMA in SAVG, in sicer v primeru, ko proračunski uporabnik, ki je vključen v EZRD, nalaga prosta denarna sredstva izven sistema EZRD.
  • V zavihku »Uvoz datotek/« se pri uvozu datotek s plačilnimi navodili iz naslova kreditnih plačil izvede kontrola v zvezi z obveznim podatkom v polju »ID e-računa«.

Pošiljanje izdanih e-računov na e-naslove prejemnikov (fizičnih in pravnih oseb) oziroma po e-pošti   
oziroma uporabniki UJPnet prek zavihka »/Moji prejemniki« vnesejo e-naslove in prejemnikov (naročnikov), ki želijo prejemati e-račune prek e-pošte. Vneseni podatki prejemnikov se štejejo kot nova e-prijava, ki je vidna v seznamu vseh prejemnikov oziroma e-prijav. Možno je pošiljanje istega e-računa na različne e-naslove. V tem primeru proračunski uporabniki vnesejo vse e-naslove na katere želi prejemnik prejemati e-račune ter vedno isto davčno številko prejemnika (naročnika). V e-prijavi za pošiljanje e-računov na e-naslov prejemnika je avtomatsko dodan fiktivni račun prejemnika SI56011111111111117. Proračunski uporabniki v izdanem e-računu (ročni vnos e-računa, uvoz datoteke z e-računom, pošiljanje e-računa prek vmesnika B2B) obvezno navede kot račun prejemnika fiktivni račun iz e-prijave, in sicer SI56011111111111117 ter davčno številko prejemnika iz e-prijave. V se ne vpisuje e-naslova prejemnika. Sistem posreduje izdan prek UJPnet na e-naslov prejemnika, ki ga je proračunski uporabnik vnesel v e-prijavo.

Vzpostavljena kontrola v izdanih e-računih na obvezne podatke po standardu eSlog (verzija 1.5. in 1.6)
Pri pošiljanju e-računov prek UJPnet je vzpostavljena kontrola na obvezne podatke v strukturi e-računa po standardu eSlog, verzija 1.5 in 1.6  (ročni vnos e-računov, uvoz datotek z e-računi, pošiljanje e-računov prek vmesnika B2B). Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki prek UJPnet ne morejo poslati e-računov, ki ne vsebujejo vseh obveznih podatkov po standardu eSlog (verzija 1.5 in 1.6.).

Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet med Dokumenti.

Vir:

Sorodni članki: