Finančno ministrstvo odpravilo davčne blagajne za manjše zavezance

Nepridobitnim organizacijam v skladu z uveljavljenimi spremembami pravilnika o izvajanju ne bo več treba izdajati računov, s tem pa tudi ne uporabljati davčnih blagajn. Obveznosti izdajanja računov so oproščene nepridobitne organizacije, ki ustvarjajo prihodke priložnostno in izključno v svojo korist ter izpolnjujejo še nekatere pogoje.

V skladu s spremenjenim pravilnikom računov ne bo treba več izdajati tistim nepridobitnim organizacijam z manj kot 5.000 evrov letnih obdavčljivih prihodkov, katerih cilj ni doseganje dobička oz. morebitnega dobička ne delijo, ki jih vodijo večinoma prostovoljci, njihove cene pa niso višje od odobrenih oz. nižje od cen konkurenčnih zavezancev.

Kot primer take dobave so na finančnem ministrstvu izpostavili prodajo koledarjev gasilskih društev ter srečk, od katerih se zbrani denar nameni za delovanje .

za vse zavezance, ki so dolžni izdajati račune za prodano blago oz. za opravljene storitve v skladu s s področja DDV ter sprejemajo plačila v gotovini, je v Sloveniji obvezno od letošnjega 2. januarja. Dopuščenih je le malo izjem, doslej pa je bilo že več poskusov sprememb zakona oz. njegove razveljavitve.

Objavljeno: STA, 4. 6. 2016, www.sta.si

Sorodni članki: