Izračun plače za leto 2018

Se je tudi vam zgodilo, da vam je delodajalec višino plače povedal v precej visokem bruto znesku, vi pa si niste znali predstavljati, koliko denarja bo na plačilni dan na vašem računu? Kakšna je pravzaprav razlika med bruto in neto plačo? Odkrivamo vam vse, kar je dobro vedeti o bruto in neto izračunu plače.

izračun plače 2018

Kaj vse sestavlja plačo?

Ne samo delodajalci, tudi delavci morajo vedeti kako je sestavljena njihova plača. Tukaj je nekaj koristnih podatkov, ki vam bodo pojasnili kaj je osnova bruto in kaj , koliko znašajo prispevki, ki jih plača delodajalec in zaposleni ter kolikšen je končni strošek vašega delodajalca.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost ter dodatkov. Delodajalec mora pri izplačilu upoštevati minimum, ki ga določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki je zanj zavezujoča. Če je s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi dogovorjeno tudi plačilo za poslovno uspešnost, bo tudi slednje del vaše plače.


 1. To je fiksni del plače,  ki je določen glede na vrsto ter zahtevnost vašega dela. V posameznih panogah so lahko v kolektivni pogodbi, glede na vrsto dela in izobrazbo, predpisane tudi minimalne osnovne oziroma izhodiščne plače.
 2. Dodatek na delovno dobo
  Višina dodatka na delovno dobo, ki vam pripada, se določi v kolektivni pogodbi. V veliki večini primerov znaša 0,5% od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe.
 3. Povračilo z delom povezanih stroškov
  Ta del predstavlja samostojno celoto, ki ni vključena v plačilo za vaše delo. Tako to vračilo ni vključeno v osnovo za odmero davka in socialnih prispevkov. Delodajalec vam mora v skladu z zakonom zagotoviti povračilo naslednjih stroškov:

  • za prevoz na delo in z dela,
  • za prehrano med delom,
  • povračilo stroškov, ki so povezana z delovnimi nalogami na službenem potovanju.
 4. Dodatek za posebne pogoje dela
  Ti dodatki se nanašajo na razporeditev vašega delovnega časa in sicer:

  • dodatek za ,
  • za nočno delo,
  • za delo ob nedeljah,
  • za delo ob praznikih,
  • ter za dela proste dneve po zakonu.
 5. Dodatek za delovno in poslovno uspešnost
  Če je dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost. Dobro je vedeti, da sta dodatek za delovno uspešnost in dodatek za poslovno uspešnost odvisna od uspešnosti zaposlenega oziroma podjetja kot celote (sta variabilna).

Izplačilo dodatkov zaposlenemu brez plačila davka?

V letu 2018 jo možno pod določenimi pogoji možno izplačati dodatek za uspešnost neobdavčeno. Govora je torej o 13. plači, božičnica oz. drugi nagradi za uspešnost. Dodatek za uspešnost se izplača enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcev. In njegova možna višina?  Do 100 % povprečne plače izvzete iz davčne osnove za dohodnino. Seveda pa je podlaga za izplačilo dodatka za poslovno uspešnost ustrezen interni akt oz. sklep delodajalca ali kolektivna pogodb, ki je za delodajalca zavezujoča. Delodajalec sam v internem aktu (s katerim morajo biti delavci seznanjeni) določi merila za izplačilo dodatka za uspešnost.

6.
Boste dobili regres ali ne? Odgovor je preprost. Vsakemu zaposlenemu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, je delodajalec dolžan izplačati tudi regres najmanj v višini ene minimalne plače. Delodajalec ga mora izplačati enkrat v tekočem letu, najkasneje do 1. julija.

Izračun neto plače

Neto plača je torej tisti znesek, ki ga na plačilni dan prejmete na svoj transakcijski račun. Znesek neto plače je od bruto plače odštet strošek socialnih prispevkov (22,10 %), ki jih mora plačevati zaposleni, in akontacija dohodnine.
Preprosto povedano bruto predstavlja končni strošek delodajalca. Ta vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki in Socialni prispevki delodajalca (16,10 %) ter povračilo stroškov v zvezi s delom (prevoz, prehrana,…).

Minimalna ter povprečna bruto in neto plača

Slednja je za delo za polni delovni čas določena z zakonom in v letu 2018 znaša 842,79 EUR bruto. Po podatkih Statističnega urada RS (zadnji podatek: marec 2018) znaša povprečna mesečna bruto plača 1.670,69 EUR, povprečna mesečna neto plača 1.083,00 EUR.

Primer za izračun plače za leto 2018

Ko na zaposlitvenem razgovoru pride do vprašanja o tem, s kakšno plačo bi bili zadovoljni, je poznavanje lastne vrednosti zelo pomembno. Ker delodajalci večinoma govorijo o bruto plači, predlagamo, da uporabite kalkulator za preprost a učinkovit vpogled in izračun plače v osnovni razrez bruto plače in primer izračuna bruto ter neto zneska. Tako boste lahko suvereno sodelovali v pogovoru o oceni plače za vaše delo.

Izračuna in izplačila vaše plače nikar ne jemljite zlahka. Pomembno je vedeti, kakšne pravice in dolžnosti imate imamo zaposleni ter kakšne pravice in dolžnosti ima naš delodajalec do nas in države. Predvsem pa nikar ne odlašajte z dodatnimi vprašanji, če glede pogodbe o zaposlitvi ter višini vaše plače niste prepričani, da vse razumete. Dober delodajalec vam bo z veseljem ponudil vsa potrebna pojasnila in odgovore.

 

Sorodni članki: