Kaj prinaša ureditev dvojnega statusa upokojencev?

starejsi ureja dvojni status za vse, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno na enak način. Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev do predčasne ali starostne , imajo z možnostjo uveljavitve izplačila 20% predčasne ali starostne že sedaj urejen dvojni status. Ta možnost se z novelo razširja, saj jo bodo imeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (, -1), izplačilo pa ne bo več omejeno na 65 let starosti.

Cilj je spodbujati vse zavarovance za vztrajanje v polni zaposlitvi, tudi tiste, ki so že dopolnili 65 let in izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino. Na ta način bodo še naprej aktivni, prejemali pa bodo tudi 20% pokojnine.

Novela prinaša tudi pri ureditvi delne pokojnine in reaktivacije. Že po sedaj veljavni ureditvi je mogoč »dvojni status« oziroma ohranjanje statusa zavarovanca ob hkratnem statusu upokojenca, z novelo zakona pa se ta pravica še razširja. Uvaja se namreč možnost, da zavarovanec ali po izpolnitvi pogojev za predčasno ali starostno upokojitev ostane delovno aktiven samo za dve uri ali tri ure dnevno oziroma 10 ali 15 ur tedensko in ne najmanj za štiri ure dnevno, kakor je dopustno sedaj.

S tem se zagotavlja še fleksibilnejša oblika prehoda iz delovne aktivnosti v polno upokojitev. Vsi (torej tudi samostojni , , delavci in ), ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pa bodo imeli možnost prejemanja 75% pokojnine, če se bodo vključili v za 2 uri na dan.

Posamezniki, ki so uveljavljali izvzem iz po ZPIZ-1, in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (-1), bodo še naprej lahko opravljali , vendar se bodo morali vključiti v zavarovanje vsaj za dve uri dnevno. Na ta način bodo izenačeni z vsemi ostalimi samostojnimi podjetniki in ostalimi zavarovanci ter bodo lahko ohranjali dejavnost pod enakimi pogoji kot vsi ostali.

S takšno ureditvijo želimo doseči enako obravnavo ne samo med vsemi kategorijami zavarovancev, temveč tudi znotraj kategorije samozaposlenih zavarovancev.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: