Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

Urejanje socialnih zavarovanj - od 1. januarja 2016 obvezno prek portala e-VEM za vse poslovne subjekte

Urejanje socialnih zavarovanj – od 1. januarja 2016 obvezno prek portala za vse poslovne subjekte

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, , zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Slovenije, obvezna socialna urejati prek sistema e-VEM.

Obvezna socialna zavarovanja lahko urejajo:

 • , ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Urejajo jih lahko po šifrah podlag za zavarovanje:

 • 001 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,
 • 002 – detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezni zavarovani v državi, v katero so bili poslani,
 • 005 – samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 013 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 019 – osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 029 – osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 034 – udeleženci javnih del,
 • 036 – osebe, ki opravljajo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih,
 • 084 – osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem,
 • 085 – mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih,
 • 101 – osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 104 – osebe, ki na območju Slovenije opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane.

Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

 • 040 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe,
 • 102 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 103 – družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane,
 • 112 – za za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu.

Za družbenike ne velja obveznost urejanja zavarovanja po navedenih šifrah podlag za zavarovanje prek e-VEM. Zavarovanja lahko tudi po 1. januarju 2016 urejajo na papirnih M obrazcih.

Poleg tega je možno prek sistema e-VEM urejati tudi zavarovanje za primer in (šifra podlage za zavarovanje 050).

Kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM

Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje:

Več informacij o tehničnih pogojih uporabe e-VEM je objavljenih na povezavi Zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov preko e-Vem.

Pooblastilo za urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM

Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo.

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda sam prek portala e-VEM. Navodilo je objavljeno na tej povezavi Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM. Na strani Navodila za izvedbo e-postopkov so objavljena tudi navodila za odvzem ali spremembo pooblastila.

Lahko pa zakoniti zastopnik pooblastilo da na papirnem obrazcu, katerega se prinese ali pošlje na točko VEM, ki ga vnese v sistem. Obrazec za podelitev pooblastila je objavljen na tej povezavi.

Pooblastilo se lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame. Obrazci za odvzem ali spremembo pooblastila so ravno tako objavljeni na strani Tiskani obrazci.

Več o tem, kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM, najdete tukaj.

Vir: Portal , 3. 1. 2016, http://evem.gov.si/

Sorodni članki: