Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

1_13Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem vam pravica poteče.

Primer:
Če ste vlogo za in znižano vložili meseca avgusta 2015 in sta vam bili omenjeni pravici dodeljeni od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, morate za podaljšanje omenjenih pravic novo vlogo vložiti meseca avgusta 2016.

Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) je razvidno, da polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca ta pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej. Samo tisti, ki jim pravica v decembru poteče, morajo za nadaljnjo subvencijo vrtca še v tem mesecu vložiti novo vlogo, da bi jim bila pravica lahko priznana od 1. januarja dalje.

Enako velja za otroške dodatke. Vlogo naj vložijo le tisti, ki jim pravica do otroškega dodatka poteče 31. 12. 2015. Prezgodnje vlaganje vlog povzroča nepotrebno preobremenjenost centrov za socialno delo, saj se take vloge zavrnejo s sklepom.

Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za posamezne in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo pripravili aplikacijo za o pravicah iz javnih sredstev.

Dostop do aplikacije je mogoč s spletne strani ministrstva. https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe lahko vsakdo preveri s pomočjo spletne aplikacije.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: