Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2015

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2015:

Če znaša neto letna

davčna osnova v evrih

Znaša v evrih
Nad Do
8.021,34 16%
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27% nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41% nad 18.960,28
70.907,20 25.535,16 + 50% nad 70.907,20

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2015 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto letna

davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih
Nad Do
668,44 16%
668,44 1.580,02 106,95 + 27% nad 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41% nad 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50% nad 5.908,93

Davčne olajšave:

1.

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2015:

Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do
10.866,37 6.519,82
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.288,26 3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz

delovnega razmerja v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do
905,53 543,32
905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.

2. Osebne olajšave

Namen Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
invalidu s 100% telesno okvaro 17.658,84 1.471,57

3. Posebna osebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 eura.

4. Posebna olajšava

  • za vzdrževane otroke
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, kipotrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
2.436,92 203,08

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – do 2.819,09 eurov letno.

Vir: DURS – Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2015

Sorodni članki: