Minimalna in zajamčena plača v Republiki Sloveniji, leto 2011

Zneski minimalne in zajamčene plače v Republiki Sloveniji v letu :

Mesec /
2011
Minimalna
plača

Uradni list RS /
datum objave

Zajamčena
plača
Uradni list RS /
datum objave
Januar 748,10 EUR* 03/11 – 14.01.2011 237,73 EUR* 114/06 – 09.11.2006
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

*Prehodni za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 01. januarja 2011 dalje je 698,27 eura.
** iz 4. člena Zakona o določitvi minimalne plače /ZDMP/ (Uradni list RS, št. 114/06) se preračuna v eure na podlagi tečaja zamenjave (SIT/€ = 239,64).

Vir: Uradni list RS

Sorodni članki: