Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

Nov mednarodni računovodski standard v zvezi z računovodenjem lizinga (sprejeli naj bi ga prihodnje leto, veljati pa bo začel leta 2013) bo vnesel pomembne novosti v bilančno prikazovanje najemov v računovodskih izkazih najemojemalcev.

Odbor za mednarodne računovodske standarde je namreč predvidel korenito spremembo standarda, ki bo občutno vplivala na prikazovanje v računovodskih izkazih najemojemalcev. Ti bodo morali vsa najeta sredstva izkazovati bilančno med svojimi sredstvi ne glede na vrsto najema. Razlikovanje med finančnim in poslovnim najemom tako ne bo več vplivalo na prikazovanje v računovodskih izkazih najemnikov.

Sprememba v načinu poročanja nikakor ne bo tako nedolžna, kot se morda zdi na prvi pogled.

Sorodni članki: